Idrott o hälsa i Stockholm

Vi sätter Stockholm i rörelse!

Sedan hösten 2010 har jag förtroendet att vara chef för Stockholms idrottsförvaltning. Det innebär ett ansvar för att genomföra stadens idrottspolitik, att ansvara för driften av stadens alla idrottsanläggningar, stöd och idrotts- samt barn- och ungdomsföreningar. Vi ansvarar också för att samordna fritidsutbudet för funktionshindrade ungdomar.  I förvaltningen finns över 400 fast anställda medarbetare samt ungefär lika många timanställda. De gör tillsammans ett fantastiskt engagerat arbete. För att få mesta möjliga effekt krävs ett bra samarbete med det samlade föreningslivet. Det är framförallt genom ideellt arbetande föreningsledare som barn- och ungdom får del av det fantastiska utbudet av idrottsverksamhet i Stockholm.

Det övergripande målet för oss är att få fler Stockholmare fysiskt aktiva. Vi vet att fysiskt aktivitet motverkar mängder av sjukdomar och ofta kan vara det bästa läkemedlet när man väl blivit sjuk. Fysisk aktivitet förbättrar livskvalitén och förbättrar folkhälsan.

Samtidigt som vi arbetar för att generellt öka den fysiska aktiviteten måste vi också prioritera arbeten inom vissa grupper. Vi ser tydligt att den fysiska aktiviteten skiljer sig mellan olika grupper. De som är mest aktiva är de ekonomiskt starka och de med högre utbildning. Killar är aktivare än tjejer och vi ser det tydligt bland invandrarfamiljer. Vi ser också skillnader mellan olika bostadsområden. Den fysiska aktiviteten är större i medelklassområden än  i till exempel miljonprogramområdena. Människor med funktionshinder är i betydligt lägre utsträckning fysiskt aktiva än de som inte är funktionshindrade.

Vi måste prioritera resurser till idrotten så att de får en utjämnande effekt och kommer alla till del. Vi får dock aldrig glömma att idrottsrörelsen genom historien gjort ett fantastiskt arbete för att förena olika samhällsgrupper och att idrotten var en stor möjlighet för många med sämre ekonomiska möjligheter.

Stockholm stad har i april 2013 fastställt ett nytt idrottspolitiskt program
för hela staden. Programmet har fokus på folkhälsomålen och betydelsen av att nå alla.

Senaste kommentarer

25.08 | 10:14

Hej, jag är också en Öhman i rakt nedstigande led (äldste son) men från Gus...

04.06 | 12:44

Spännande läsning, jag härstammar också från Michael Hindersso...

23.05 | 08:30

Hej! Intressant läsning då jag själv härstammar från Michel Hinderson och Eri...

14.03 | 15:52

Hejsan! Jag är lyckligt lottad som bor med köksfönstret mot dammluckorn...