Från Laxbro till Huddinge

1. Michel Hindersson -1689

Den släkt Öhman jag tillhör benäms i olika släktkalendrar för Laxbrosläkten. Släktingar till mig ägde ifrån mitten av 1600-talet och fram till 1910-talet Laxbrogården i Kopparberg.  År 1895 skänkte Laxbrogårdens dåvarande ägare Henrik Johan Niklas Westholm en del av gården, Laxbrostugan, till Skansen. Westholm bör ha varit pyssling till min farfars farfar Eric Öhman. Kanske var de närmre släkt då jag har sett att många kusiner och sysslingar gift sig med varandra i historien. På Skansen är Laxbrostugan en del av Bergsmansgården. Resterande del av Laxbrogården förvärvades på 1910-talet av ägaren till Ramsbergs bruk Nils Ericsson, ättling till Erik Johansson Öhman och Brita Michelsdotter samt 6 -männing till min gamla farfar. Kort därefter såldes gården.

Det var Michel Hindersson som under mitten av 1600-talet lät uppföra Bergsmansgården i Kopparberg ( Ljusnarsbergs kommun).

Michel Hindersson var gift två gånger, dels med Anna Lybecker och dels med Maria van Gent. Tillsammans med Maria van Gent fick han dottern Brita Michelsdotter. På olika hemsidor har jag dock sätt att några anser att Brita var dotter till Anna Lybecker. Jag litar på min farfars bror Yngve, som i sin forskning hävdar att det var Maria van Gent som var Britas mamma.

Bilden ovan visar den spira som finns på kyrkogården i Kopparberg till minne av  bl a Michel Hindersson och hans fruar Anna Lybecker och Maria von Gent. Här finns också deras efterkommande inom grenen Ericsson begravda. Troligen också några Öhmän. I Kopparbergs hembygdsforskning nämner man ofta släkten Ericsson-Öhman. Fotot har tagits på Kopparbergs kyrkogård.

Bland Michael Hinderssons och Maria von Gents efterlevande märks bland annat nobelpristagaren i kemi 1951 Glenn Seaborg. Seaborg var 7-männing med min farfar.

2 Erik Johansson Öhman 1664-1717

År 1700 gifter sig Erik Johansson Öhman med Brita Michelsdotter och blir sedermera ägare till Laxbrogården.  Erik Johansson var den som tog familjenamnet Öhman. Han kom ifrån Västerfärnebo där släkten levt i flera sekel. Förste kände stamfader är Hans Halvarsson som var bergsfogde i Gamla Norberg. Han kom ifrån Prästhyttan i Västerfärnebo. Halvarsson deltog i riksdagen i Västerås 1527. Erik Johansson Öhman är i sjunde led rakt nedstigande ifrån honom. Jag torde vara i led nr 16.

Erik och Brita fick barnen Johan, Katrina, Erik och Anders.

Bilden visar delar av Laxbrogården 2010. Det röda huset står där Laxbrostugan en gång stod. Väl värd att se på Skansen.

3. Johan Ersson Öhman 1701-1740

Johan Öhman är son till Erik Johansson och Brita Michelsdotter. Johan hade en yngre bror, Anders, och de kom att dela på ägandet av Laxbrogården. I Skansens skrift om Bergsmansgården finns en ritning som beskriver hur man delade upp gården. Johan, som var nämndeman, gifte sig med Maria Knutsdotter.

Johans bror Anders efterföljande var de som under senare hälften av 1700-talet och 1800-talet kom att att äga Laxbrostugan. Flera av dem med efternamnet Ericsson.

Johan gifte sig med Maria Knutsdotter och de fick barnen Erik, Brita Maria, Kristina och Anders

Bilden - Nio generationer senare dyker namnen Anders o Johan upp igen som bröder i släkten. Dock hade varken jag, pappa Olle, eller deras mamma Berith då någon aning om denna historiska koppling.

4. Erik Johansson Öhman 1733-1788

Erik som föds på Laxbrostugan blev den siste i rakt uppstigande led från mig som var ägare i Laxbrostugan. Han delar ägandet med sin kusin Johan Öhman. Efter de bägge kusinerna övergick Laxbrostugan till Eric Magnusson som var svåger med Johan. Efter honom övergick gården till Johan Niclas Ericsson som var son till Eric Magnusson och hans hustru Katarina Andersdotter Öhman. Johan Niclas var således kusinbarn till Erik Johansson Öhman.

Erik var riksdagsman. Han gifte sig med Maria Persdotter. De fick barnen Brita Maria, Johan och på sladden min förfader Erik. Efter att Erik Johansson Öhman flyttat ifrån Laxbrogården förvärvade han Narfgården i Bångbro, Kopparberg. Bilden visar huvudbygganden på Narvgården som den ser ut sommaren 2010. Erik Johansson Öhman hittades 1788 död och omkullkörd på vägen mellan Ramsberg och Löa.

5. Erik Ersson Öhman 1773-1842

Erik Ersson Öhman föddes på Narfgården i Ljusnarsbergs församling 1773. Han gifte sig med Greta Adler och fick barnen Erik, Maria Lovisa, Anna Fredrica och Greta Sofia. Erik Ersson Öhman flyttade 1808 till Fellingsbro där han blev skogvaktare.

Erik Ersson Öhmans syssling, Eric Erisson, barnbarn till Anders och son till Katarina Öhman och Eric Magnusson förvärvade år 1810 Ramsbergs bruk. Bruket har därefter i 200 år tillhört släkten Ericsson. Sommaren 2010 besökte jag bruket och träffade då min pappas åttamänningar Margareta och Inger Ericsson, som nu bor där. Bilder visar Ramsbergs bruk.  

6. Erik Eriksson Öhman 1800 - 1846

Erik Eriksson Öhman var handlade i Kopparberg och bosatte sig i Finnhyttan. Han gifte sig med Catharina Andersson. Catharina var dotter till skolläraren Anders Gustaf Andersson ifrån Nora. Erik och Catharina fick barnen Bernhardina, tvillingarna Gustaf och Eric (min förfader), Kristina Augusta, Fredrika Albertina samt Maria Johanna. Gustaf Öhman blev bruksägare i Sörvik och flyttade sedermera till Ludvika. Kristina Augusta gifte sig med grosshandlaren Carl Fredrik Forsslund i Kopparberg. Hon blev i sin tur mamma till  fyra barn varav en var den kände skriftställaren Karl-Erik Forsslund som bl a tog initiativet till Brunnsviks folkhögskola. Kristina Augustas dotter Maja Forsslund var en annan känd kulturperson i Kopparberg, engagerad i hembygdsföreningen och grundare av av ett bokhus som senare blev Kopparbergs första bibliotek. Gravstenen är från kyrkogården i Kopparberg och finns vid Erik Erikssons familjegrav. Här under ligger också Maja Forslund begravd.

7.Eric Öhman 1836-1921

Med min farfars farfar Eric Öhman kom min gren av släkten Öhman att flytta till Stockholm. Erik var grosshandlare och framgångsrik affärsman. Han gifte sig med Emma Lemon (1836 - 1925).  Emma kom ifrån en vallonsläkt som kommit till Sverige i samband med det trettioåriga kriget. Hennes pappa liksom hennes farfar hade varit tenngjutaråldermän. Släkten bestod till stor del av tenngjutare och guldsmeder. Emma var dotter till Carl Jakob och Johanna Rebecca Lemon.
Emma Öhman var mycket aktiv i socialt arbete för fattiga i Stockholm. Hon tog år 1883 initiativ till bildandet av "Stiftelsen för gamla tjännarinnor" där hon också blev verkställande direktris.

Eric och Emma fick fem barn, fyra söner och en dotter. Dottern, som levde ogift, var författaren Fia Öhman. Fia gjorde många spännande resor i då främmande länder. De fyra sönerna var bankiren Emric Öhman (grundare till nuvarande Öhman fondkommission), min farfars far Karl-Erik Öhman, grosshandlaren Albert Öhman och advokaten Adolf Öhman.

Bilden på Eric Öhman är tagen av ett foto som finns på hembygdsmuseet i Kopparberg. Där finns också annan information om släkten.

8. Karl-Erik Öhman 1866 - 1955

Här ser Ni min farfars far Karl-Erik Öhman och min farfars mor Ida, född Cassel tillsammans med min pappa Karl-Einar. Bilden är från pappas studentexamen 1943. Nu börjar vi komma fram till släktingar jag minns. Min gamlafarmor blev nära 99 år ( 1868-1967). Ida växte upp på Svanå bruk, var en mycket duktig sångerska och tjänstgjorde som lärarinna på Rottneby vid Korsnäs när hon träffade Karl-Erik. Som barn föjde jag ofta med mina föräldrar när de hälsade på hos gamlafarmor i hennes lägenhet på Högbergsgatan i Stockholm. Ida syster Anna Cassel var en framgångsrik konstnär. 
Karl-Erik var bl a disponent vid Surahammars bruk. Ida och Karl-Erik fick tre söner Einar, Walter och Yngve.  

9. Einar Öhman 1896 - 1980

Min farfar Einar och farmor Märta föddes bägge 1896. Farfar föddes i Stockholm och flyttade till Djursholm som åttaåring. Som 12-åring blev han inackorderad i Djursholm när hans föräldrar flyttade till Surahammar. Farmor var född Bengtsson och hade två systrar Naemi och Mimmi. Farmor och farfar träffades under tiden på läroverket i Djursholm. Farfar utbildade sig till bergsingenjör och arbetade under många år på Järnkontoret, men också under en längre period på Boforsverken med placering i Karlskoga och Södertälje. Farfar hade också anställningar utomlands. Bl a hade han en anställning i Kina under åren 1922 - 1927.  Farfar arbetade då som lärare vid Lutherska skolan i Tao-hua-lun. I Kina föddes de tre äldsta barnen. Efter pensioneringen tog farfar ett internationellt uppdrag under fem år varvid han och Märta bodde  i Holland. Efter återkomsten till Sverige köpte farmor och farfar en villa i Täby. I Täby levde de till deras bortgång. Farfar avled 1980 och farmor 1985.

9. Farfars bröder

Min farfar hade således två bröder Walter och Yngve. Här syns bröderna med sina fruar och gamla farmor Ida. Walter gifte sig inom släkten med Irma, född Cassel. De fick tre barn Sixten, Kurt och Kristina och de har alla barn. Numera finns också barnbarn och barnbarnsbarn.

Yngve Öhman gifte sig med Gunnel Rydin. Tyvärr fick inte de några barn. Yngve var professor i astrofysik och medlem av vetenskapsakademin. Han arbetade bl a på observatoriet i Saltsjöbaden och på Capri. På Capri byggde han upp observatoriet i Anacapri. Yngve hade också mycket stort intresse för släkten. Han ligger bakom stor del av den forskning som gör att jag kunnat plocka fram uppgifter till detta träd

10. Karl-Einar Öhman 1924 - 1973

Här ser Ni min pappa Karl-Einar med sin farfar och far samt min bror Erik. Pappa och hans tvillingsyster föddes i Kina 1924. Under deras uppväxttid bodde de bl a i Stockholm, Saltsjöbaden och Karlskoga. Pappa tog studentexamen i Kristinehamn.
Pappa gifte sig 1950 med min mamma Inga, född Olsson. De hade året innan träffats på Högerns medborgskola på Gimo, där mamma arbetade som lärare. Pappa var reservofficer, kapten i artilleriet. Detta var ett stort intresse för honom. Sin yrkeskarriär gjorde han i huvusak inom försäkringsbranschen. Vid sin död var han utbildningschef i Trygg-Hansa. Han var under lång tid ledamot i skolstyrelsen i Huddinge och också ordförande i Huddinge orkesterförening. Familj, musik, idrott, socialt umgänge och ibland för mycket arbete var vikigt i pappas liv. Som ung var han bl. a. handbollsspelare samt häcklöpare och sprint i friidrott.  

Inga (läs mer under min familj) kom ifrån Göteborg och en av fem döttrar till Olof och Alice Olsson. Inga föddes 1913 och avled 2008.

Med mamma och pappa kom famljen till Huddinge, De flyttade till en villa i Stuvsta 1954 och de kom bägge att därefter leva sina resterande liv i Huddinge.

Mina föräldrar fick tre söner, Erik, jag själv och min tvillingbror Karl.

10. Karl-Einars syskon

Pappa Karl- Einar hade fyra syskon:
Tvillingsyster Kerstin gift med Gunnar Essén (avliden)
Bertil (avliden) gift med Maja Lundqvist (avliden)
Nils-Erik, gift med Kari, samt
Gudrun (avliden i setember 2011) gift med Fred Giffen

Kerstin och Gunnar fick fyra barn: Ulla, Elisabeth, Henrik och Bo. De har alla barn. Tyvärr avled Elisabeth efter flera års sjukdom innan hon hann bli 50 år. Min faster Kerstin bor i Gnesta.

Bertil och Maja fick två söner: Johan och Torsten. De har bägge barn. Tyvärr är Johan avliden. Torsten bor med sin familj i Norrköping.

Nils-Erik och Kari bor i omväxlande i Sollentuna och Spanien. De har två döttrar Erika och Karolina. Nils-Erik har också två döttrar från ett tidigare äktenskap, Ann-Catrin och Ulrika.

Gudrun och Fred  flyttade på 60-talet till Aberlady utanför Edinburgh. Fred bor fortfarande kvar där. De har tre barn vilka alla har familjer, Margaret, bosatt i Norge, Karin bosatt i Frankrike och Alistair bosatt i England 

11. Jag själv - Olle Öhman 1954 -

Bilden visar mig tillsamans med mina kusiner Bo och Ulla Essén. Jag är född 1954.
Jag har två söner från tidigare äktenskap med Berith, född Holmberg. Berith och jag levde i dygt 20 år tillsammans innan vi år 2000 i bästa samförstånd bestämde att gå skilda vägar. Berith bor i Huddinge. Jag har senare också varit gift med Eva. Vi valde att skilja oss 2015 men har fortfarande god kontakt.  På annan plats på denna hemsida kan Du läsa mer om mig.

11 Erik och Karl - mina bröder m. familjer

Mina två bröder Erik f 1951 och Karl f 1954 har vardera två vuxna barn. Erik är gift med Helene Sparrfeldt och bor på Länsmansgården i Tungelsta. Deras son Joakim bor tillsammans med Åsa Edner i en villa i Nacka och dottern Linnea har nyligen köpt ett radhus mellan Västerhaninge och Tungelsta. Den 15 januari 2011 föddes Fanny, dotter till Joakim och Åsa. Den 5 mars 2014 fick sa och Joakim en son, Dante.

Karl har sedan drygt 20 år bott i Bergslagen. Hösten 2009 flyttar han från Skinnskatteberg till Karmansbo. Karl är sedan ett antal år tillsammans med Kerstin. Hon har sin bostad i Huddinge. Karl har två söner ifrån ett tidigare förhållande. Magnus bor  i Grängesberg tillsammans med Jenny och Peter bor i Ludvika.  

Bilden visar broder Karl med sina söner Magnus och Peter (2004)

12 Anders Öhman 1981 -

Anders Öhman är bosatt i en villa i Glömsta, Huddinge. Han gifte sig våren 2009 med Elin Carstelius. Elin arbetar inom rekryteringsbranschen och är dotter till Gunnar (avled 2008) och Lotta Carstelius Elin har två bröder Mattias och Martin.
Anders arbetar som försäljningschef  på Prodoc, han har spelat innebandy på elitnivå och har ett antal SM-tecken. Vid sidan av familj, arbete och innebandy blir det också en del golfrundor.

12. Johan Öhman 1984 -

Johan bor i egen lägenhet på Reimersholme i Stockholm. Han arbetar på Dustin som specialist på prissättning. Johan har också han ett stort idrottsintresse. Han spelar innebandy för BC Nytorget och även han har spelat i elitserien. Han har också varit framgångsrik i friidrott och duktig i pojkfotboll. Fotbollsintresset är fortfarande stort och favoritlaget heter Arsenal. Johan har levt stor tid av sin uppväxt i Sörskogen i Huddinge. Han föddes där. Som trettonåring flyttade han till den då av föräldrarna inköpta villan i Stuvsta. Nio år senare bar det i väg till egen lägenhet på Kvarnbergsplan. Sedan till Stockholm och vid årsskiftet 2017/2018 flyttar han till Kvarnholmen Nacka.

13.Barnbarn till mig och Erik.

13. Idag den 8 januari 2018 har Erik och jag totalt fem barnbarn. Här ses de hemma hos Erik i december 2017. De är Lykke, vid denna tidpunkt, snart 8, Signe 4, Ludvig 10, Fanny snart 7 och Dante 3 år.

Johan Öhman 25.08.2021 10:14

Hej, jag är också en Öhman i rakt nedstigande led (äldste son) men från Gustaf Öhman som var Eric Öhmans (nr 7) tvillingbror / Johan Öhman (f 1961)

Per Hurtig 04.06.2021 12:44

Spännande läsning, jag härstammar också från Michael Hindersson, och släkten Öhman på min fars sida. Den sista Öhman i släkten var Anna Andersdotter Öhman f1793

Lars Peter Swahn 23.05.2021 08:30

Hej! Intressant läsning då jag själv härstammar från Michel Hinderson och Eriksson/Öhman på min fars sida. Fars morfar hette Karl Albert Jansson, från Kolheden

Kerstin Larsson 14.03.2021 15:52

Hejsan!
Jag är lyckligt lottad som bor med köksfönstret mot dammluckorna på Laxbro Gård. Skulle vara väldigt trevligt att få veta hur gammalt huset är? K- märkt

Sven Jansson 19.05.2020 18:14

Hej.

Jag har en Seth Erling Ivar Öhman
f. 1934-03-13 -, Väte, I såsom anfaader och nu undrar jag om detta är någon ni i släkten Öhman känner till?

oeters 15.02.2020 08:35

https://www.sbab.se/1/privat/lana/bolan/rakna_pa_ditt_bolan.html

Suzanne Callmin 18.08.2019 10:04

Hej! Vad kul att läsa om släkten. Jag härstammar ifrån Beata Charlotta Eriksson g. med Friedric Adler , dotter till Eric Magnusson och Catharina Andersdr Öhman

Stefan Wastegård 07.06.2018 15:23

Hej, intressant sida! Även jag härstämmar från Brita Michelsdotter men genom hennes första man Nicolaus Pemer. MIn mormor var brylling med Glenn Seaborg!

Annika 05.12.2016 21:48

Mail till dig kommer i retur.

Annika 16.06.2014 19:27

Kan man få bilden på spiran på kyrkogården i större storlek?
Den är svår att läsa på din sida.
Din 7-männing, min man, vill gärna läsa vad det står på den.
Tack

Ann-Marie Nordling 17.04.2013 22:11

Sitter just och forskar på min mans släkt. Din anfaders tvillingbror Gustaf Öhmans, son Gustaf Öhmans, dotter Elisabeths, dotter Kerstins, son Lars = min man.

Olle Öhman 19.04.2013 17:24

Hej, Tack för Din kommentar. Jag skriver vidare till dig på Din mailadress. M v h Olle

Lena Öhman 20.08.2012 21:57

Spännande! Vi, Hans och Lena Öhman är med i Laxbro-stuge släkten. Hans far föddes på Sörvik utanför Ludvika där släkten varit bergsmän i flera generationer.

Olle Öhman 21.08.2012 18:45

Hej Lena Var det vi som jobbade ihop på Norrmalm i slutet av 90-talet? I vilket fall har jag förstått att vi ses på släkträff på skansen på söndag. Trevligt!

Jan Granath 19.01.2012 10:21

Hej Olle
Även jag är en ättling till Johan Erik Johansson Öhman. Du kan besöka min sida http://slaktforskning.blogspot.com om du är intresserad
Mvh Jan Granath

Curt Hammar 10.04.2011 19:41

Hej! Jag har en släkting som heter Carl Fredrik Grufman. Han var rättare på Sörviks gård i 43 år under patron Gustav Öhman. Vet du något? Bilder? Annat?

Tom Åström 27.01.2016 13:17

Hej,
Jag har varit kontakt med Chris Grufman i Kalifornien. Hon är barnbarns barnbarn till Carl Fredrik. Genom DNA-test så vet jag att jag är släkt med henne.

Britt Almquist 24.09.2010 15:06

eftersom jag själv härstammar från Britta Mickaelsdotter Lindberg var denna artikel mycket intresant för mig. Vore kul att få kontakt med er.

Olof Öhman 24.09.2010 17:30

Hej, ja det vore trevligt. Om Du skriver till mig på sidan "kontakta mig" så blir våra samtal inte offentliga. M v h Olle Öhman

Senaste kommentarer

25.08 | 10:14

Hej, jag är också en Öhman i rakt nedstigande led (äldste son) men från Gus...

04.06 | 12:44

Spännande läsning, jag härstammar också från Michael Hindersso...

23.05 | 08:30

Hej! Intressant läsning då jag själv härstammar från Michel Hinderson och Eri...

14.03 | 15:52

Hejsan! Jag är lyckligt lottad som bor med köksfönstret mot dammluckorn...