Tankar om ledarskap

Visioner som ger kretaivitet

På denna sida kommer jag skriva lite kring mina tankar om ledarskap. Jag har i stor del av mitt yrkesliv haft ledande uppdrag. Jag har bl a haft chefsjobb som socialchef, stadsdelsdirektör och kommundirektör. Dessutom har jag har haft ledaruppdrag inom politik och föreningsliv. Det har gett mig en del tankar som jag gärna reflekterar över.

Ledaruppgiften handlar ofta om ta tillvara människors kreativitet, kunskap, förmåga och arbetsvilja för att tillsammans göra ett bra jobb. Det gäller att se till att alla medarberare får komma till sin rätt. Som ledare måste jag också kunna förklara och tydliggöra vision och uppdrag. Antingen förmedlar man sin uppdragsgivares vision eller så har man förmånen att få forma sin egen. Ofta kan det vara både och. Det är visionen som ska ge kraften och inriktningen för medarbetarnas arbete.

Ledarskap är olika i olika situationer. Vissa saker är generella men mycket handlar om att lära sig organisationens kultur och medarbetarnas behov.

Jag tror att det är viktigt att vara sig själv i sitt ledarskap. I det ligger också att kunna leda sig själv. Jag kommer att reflektera något om balansen mellan att dels kunna vara reaktiv och ge snabb återkoppling och dels att vara initiativrik med att påverka med egna idéer och tankar. Det kan ibland vara en fara i att vara alltför reaktiv och händelsestyrd.

Jag tänker också skriva om vikten av stolthet. Man måste både vara stolt över sin uppgift och sina medarbetare. Är man inte det har man ett problem. Antingen har man hamnat fel, vilket är det mest sannolika, eller så har man en viktig förändringsuppgift. Men vill man förändra måste man arbeta med sina medarbetare, inte mot dem. Felen ligger sällan hos dem utan snarare i organisation, kultur eller i ledarskap. Jag har sett chefer vända förtroendet för organisationer som varit hårt kritiserade genom att lyfta de tidigare ifrågasatta medarbetarna.

Sedan kan det naturligtvis finnas medarbetare som inte fungerar och istället borde göra något annat. Det tillhör ledarskapet att tag i dem och försöka finna en lösning.

Om man har ett uppdrag som chef eller ledare på annat sätt är det viktigt att fundera igenom sitt eget ledarskap. Chefstiteln gör inte automatiskt att man blir ledare. Rätten att fatta beslut innebär inte att organisationen automatiskt går åt det håll man själv vill. Därför man måste tänka igenom sitt ledarskap och inse att man har ett chefsuppdrag. Det senare gäller även när man inte aktivt utövar ledarskapet, t ex på kaffepausen mm. Som chef är man iaktagen och det man gör bedöms och värderas också i de mer informella situationerna. Därför måste man alltid måste uppträda med gott föredöme. Det innebär inte att man behöver bli tråkig. Tvärtom måste man ibland bjuda på sig utan att utelämna det mest privata. I sådana här situationer är det viktigt att man har tänkt igenom sin etiska hållning.

Men ledarskap är naturligtvis mycket annat.  Och det kommer jag att försöka utveckla på denna sida.

Jag kommer denna sida i tre huvudrubriker:
1. Utveckla och ta tillvara medarbetares kompetens och skapa kretaivitet
2. Vision, mål och uppföljning
3. Kultur, värderingar och medarbetarskap

Sedan avslutar jag med några varningar kring dåligt ledarskap och lite om övrigt att tänka på.

Kompetens och kreativitet

Den kanske viktigaste delen i ledarskapet är att kunna ta tillvara all den kompetens och kreativitet medarbetarna besitter.  Att tillåta människor att växa är viktigt, liksom att låta dem hitta nya metoder för att lösa problem.
Det är lätt att döda en idé, svårare att stimulera fram en. Men om det är högt i tak och man tillåts att tänka gemensamt och ibland fel så bilir det lättare. I ledarskapet ger Du signaler, Du väljer vilka. Ett tillåtande och tryggt ledarskap ger förutsättningar för kreativitet och dialog.

Att ledarskapet handlar om andras prestationer märks tydligt inom t ex idrotten.
Lagledarens framgång i fotboll handlar om att få bästa möjliga resultat av de 11 spelarna. Då är det viktigt att plocka fram var och ens förmåga men också att skapa ett lag där alla jobbar i samma riktning och inte motverkar varandra. I de chefsuppdrag jag har haft är inte detta lika tydligt. Men jag tror ändå att det handlar om samma sak.

Senaste kommentarer

25.08 | 10:14

Hej, jag är också en Öhman i rakt nedstigande led (äldste son) men från Gus...

04.06 | 12:44

Spännande läsning, jag härstammar också från Michael Hindersso...

23.05 | 08:30

Hej! Intressant läsning då jag själv härstammar från Michel Hinderson och Eri...

14.03 | 15:52

Hejsan! Jag är lyckligt lottad som bor med köksfönstret mot dammluckorn...