Vad jag tycker om livet

Balans

På denna sida kommer jag att försöka beskriva hur jag tänker. Om vad jag tycker är meningen med livet - för nog tycker jag att det finns en mening och att vi alla har en betydelse.

Jag kommer att skriva om balans. Balans om att ställa upp för andra och att se till sig själv, mellan arbete och fritid, balansen mellan den stora världen och den lilla vardagen och också balansen mellan egen framgång och det som är bra för andra.

Jag tror på olikheten och mångfalden. Vi människor måste ha rätten att leva våra egna liv, göra våra egna val osv. Bara de inte skadar någon annan. Jag ogillar intolerans eller när andra förmanar om regler och principer bara för att man tycker att det ska vara på ett visst sätt.
 
Jag tycker inte alltid att vi är så toleranta. Jag vet inte om tolerans är rätt ord. Egentligen menar jag något mer. Det handlar kanske mer om att vara inkluderande och att värdera alla lika. 

I många avseenden tycker jag att utvecklingen går framåt. Jag tror att Priderörelsen gjort mycket för att öka förståelsen för bl a de homosexuella. Det är bra. I bland känns det dock som att vi inte klarar av att samtidigt inkludera alla. Det är t ex också viktigt att vara toleranta mot äldre och de som inte alltid hunnit ta till sig alla nya värderingar eller nya kunskaper. Skönhetsfixeringen gör att vi inte alltid är så inkluderande mot de av oss som inte uppfattas som så vackra.

Och hur ser vi i vårt samhälle på de som kommer ifrån andra länder? Här återstår en hel del,  både i vår officiella politik, tex när det gäller familjers rätt att leva tillsammans, men också i de allmänna attityder som finns. Nog uppfattar jag ibland bristande förståelse för t ex flyktingar med traumatiska upplevelser eller till de från andra länder som bekänner sig till andra religioner än kristendomen.

Jag tror att livet har en mening. Vi har en en uppgift i livet. En del på världsarenan och andra i mindre sammanhang, på jobbet eller i familjen. Men alla har betydelse. En av de som visat detta i ett världsperspektiv är den tidigare generalsekreteraren i FN Dag Hammarskjöld. Jag kommer att skriva om honom på annan plats på denna hemsida. Han har också gett uttryck för många spännande tankar om meningen med och uppdraget i livet.
 
Det är viktigt att försöka se till att man själv mår bra. Man har rätt att unna sig glädje, att skilja på fest och vardag eller att ta emot andras uppskattning och omtanke. Det ger andra glädje men också kraft att vara till stöd för andra. Att få ge till andra ger också glädje tillbaks till en själv. Att med mycket uppskattning ta emot vad andra ger är också att ge glädje tillbaka. Det är viktigt att hitta vägen att på något sätt bidra till att andra mår bra och att på olika sätt ge stöd och kraft till andra.

Jag har varit politiskt aktivt. Jag tror att det är viktigt med idédebatt. Det är också bra om politiska debattörer - utan pekpinnar - står upp för värderingar och visioner. Jag saknar ibland sådana inlägg.

Och visst är livet härligt. Mycket blir bättre. I bland känner jag mig trött på alla som klagar på det som inte är bra i vårt samhälle och som inte kan se att väldigt mycket går åt rätt håll både i Sverige och världen. Jag tror att det är bättre om vi människor hämtar kraft i det som är bra än i det som är dåligt. Jag tror på framtiden.

Visst blir saker bättre

Visst blir man trött på bitterhet och alla som klagar över utvecklingen. Självklart finns problem och orättvisor, men de flesta kurvor pekar åt rätt håll. För att ta sig an morgondagens utmaningar måste man kunna se möjligheterna och tro på framtiden. Självklart måste man kunna se svårigheterna men man får inte fastna i dem. Bara under min levnadstid har väldigt mycket ändrats till det bättre. Andelen som svälter i världen har minskat. Antalet barn som inte får gå i skolan har minskat. Många länder har tagit sig ur fattigdomen. Fortfarande finns dock stor fattigdom och svält - framförallt i Afrika. Men om man lyckats i vissa länder, då ska väl livet också kunna bli bättre i de länder som fortfarande lever i krig, svält och fattigdom. Men vi som lever i rikedom får nog räkna med att avstå ifrån en del.

Som egen individ kan jag också se stora förbättringar. Tveklöst har standarden höjts. Vi kan bota fler och fler sjukdomar. Medellvslängden ökar. Min äldste son föddes åtta veckor för tidigt. Då, 1981, klarade man det. Hade han fötts 50 år tidigare hade man troligen inte klarat av att rädda hans liv. Idag klarar man av att rädda barn som är födda betydligt tidigare.

Antalet dödsolyckor i trafiken har halverats och väldigt mycket i vår miljö har faktiskt blivit bättre även om det också på detta område återstår stora utmaningar. En som skickligt pekar på att världen blir bättre är professor Hans Rosling. Här ett klipp som rekmmenderas:

Bejaka internet

Jag hör ofta klagomål på internet. Alltifrån olämpliga klipp men kan finna på olika sidor till klagomål på spel och att många ungdomar sitter alltför länge vid sina datorer. Andra synpunkter är att internet hotar integriteten. Och visst kan det ligga en del i denna oro, men jag tror ändå att internet har fler fördelar än nackdelar.

Öppenhet med information och tillgänglighet till kunskap är det som ger demokrati och skapar förutsättningar för frihet och utveckling. Det är snarare diktaturer samt slutna och hierarkiska system som hotas av öppenheten än "vanligt folk". Internet är ju ett forum som ger var och en möjlighet att utrycka värderingar, sprida kunskap och information. Internet har haft en stor betydelse för utvecklingen i många utvecklingsländer och skapar en ökad närhet mellan folk i olika länder

Jag själv utnyttjar gärna Facebook. Genom detta media får jag mängder av information, som jag inte skulle ha fått på annat sätt, till glädje för mig både privat och i jobbet. Självklart lämnar jag inte ut hela mitt privatliv och visst måste jag ibland vara försiktigt med vilka åsikter jag uttrycker, men jag skriver gärna om vad jag gör och tycker.

Många föräldrars rädsla över att deras barn använder internet tror jag handlar om att man inte riktigt hinner med själv. Våra barn blir tidigt bättre än oss och det skapar ibland omvända roller. Som förälder och numera farfar tror jag att det är viktigt att hänga med. Jag tror också att man måste se datorernas stora möjlghet till lärande. Inforamtionstillgången är ju oändlig.

Det slår mig att när boktryckarkonsten uppfanns var det många som oroade sig över vilka faror det kunde innebära för vårt samhälle. Kanske något för den internetfientlige att tänka på.

Senaste kommentarer

25.08 | 10:14

Hej, jag är också en Öhman i rakt nedstigande led (äldste son) men från Gus...

04.06 | 12:44

Spännande läsning, jag härstammar också från Michael Hindersso...

23.05 | 08:30

Hej! Intressant läsning då jag själv härstammar från Michel Hinderson och Eri...

14.03 | 15:52

Hejsan! Jag är lyckligt lottad som bor med köksfönstret mot dammluckorn...